Meny

Stopp i rättskedjan

Stopp i rättskedjan

Allt fler våldtäkter anmäls, men en allt mindre andel av dem klaras upp. Det finns ingen annan brottstyp där gärningsmännen frikänns i lika stor utsträckning.

För att ta reda på var det tar stopp, har vi tillsammans med Ottar och frilansjournalisten Ida Måwe grävt i statistik som är notoriskt svårtolkad, där utmaningen varit att identifiera de nyckeltal och tidsserier som ger rättvisande svar på just våra journalistiska frågor.