Menu

Algoritmgranskningar

Algoritmgranskningar

Under våren 2020 gjorde vi en kartläggning av landets kommunrobotar för dels Dagens Samhälle och dels Algorithm Watch. I en av robotarna hittade vi känsliga personuppgifter i källkoden: Trellebergs socialtjänstrobot Ernst innehöll ett par hundra personnummer och namn på kommuninvånare.