Meny

Kommundatabasen

Kommundatabasen

Vi driver sedan flera år en databas över alla landets redaktioner med bevakning av lokalsamhället, på uppdrag av Institutet för Mediestudier. Sedan 2018 finns delar av databasen exponserad på webben.

Med avstamp i databasen har vi bland annat gjort analyser och skrivit texter till Mediestudiers årsböcker.

Databasen innehåller uppgifter om vilka lokala medier som finns representerade var. Den bygger ursprungligen på en kartläggningen inom ramen för projektet Hyperlokal publicering med forskarna Gunnar Nygren, Södertörns högskola, Sara Leckner, Malmö högskola och Carina Tenor, och drivs i dag vidare av J++.