Meny

Där bor journalisterna

Där bor journalisterna

Vid två tillfällen, 2015 och 2018, har vi för Institutet för Mediestudiers räkning kartlagt var landets journalister bor, ner på stadsdelsnivå. Kartläggningen bygger på Journalistförbundets medlemsmatrikel, och låter oss säga något om i vilken typ av bostadsområden journalisterna är över- respektive underrepresenterade genom att lägga datan sida vid sida med bland annat data över inkomster och valresultat.