Meny

Europe 1° Warmer

Europe 1° Warmer

Obs! När databasen först publicerades innehöll den allvarliga fel för 38 av 558 platser i undersökningen. För mer information om vad som gick fel, se www.onedegreewarmer.eu/correction.

Vi analyserade över 100 miljoner datapunkter från 117 års väderdata, och kunde visa hur mycket varmare 558 europeiska städer blivit sedan 1900-talet. Artiklarna publicerades på 13 språk i 15 länder runt om i Europa, och fått spridning i många fler.

Vår data kommer från ECMWF (the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), en internationell meteorologisk organisation som gjort så kallad re-analys av väderdata från en rad källor (satelliter, väderstationer, bojar, väderballonger), för att få fram historiskt jämförbar data.

Projektet är fortfarande pågående, och sker inom ramen för EDJNet (the European Datajournalism Network). Koordinering: J++, Vox Europe och OBC Transeuropa. Bland övriga partners finns Nicolas Kayser-Bril, Spiegel Online (Tyskland, Pod Crto (Slovenien), Mobile Reporter (Belgien), Rue89 (Frankrike), Alternatives Economiques (Frankrike) och El Confidencial (Spanien).