Menu

Här är vårens kurser!

Under 2021 kommer vi att arrangera flera kurser, både i egen regi, och i samarbete med andra. Här listar vi kurserna i takt med att vi planerar in dem.
Saknar du något här? Hör gärna av dig till oss på stockholm@jplusplus.org!

Datajournalistikens grunder

Vi på J++ har genom åren hållit kurser i datajournalistik för hundratals journalister. I den här kursen kokar vi ner våra viktigaste lärdomar till två späckade kursdagar. Kursen hålls i Stockholm i mars. Läs mer här →
Tid och plats: Stockholm, den 18–19 mars

Programmering för journalister

I februari 2021 kommer vår populära kurs Programmering för journalister tillbaka. Kursen introducerar programmeringsspråket Python på för redaktionellt bruk, och kräver ingen tidigare programmeringsvana. Läs mer här →
Tid och plats: Stockholm, den 15, 16, 17, 25 och 26 februari

Geodata för journalister

Den här kursen äger strängt taget rum redan i år, men eftersom anmälan inte har öppnat än klämmer vi in den också:
I samarbete med Journalistförbundet ordnar vi en kurs i geodata där vi introducerar grunderna i QGIS, ett slags Excel för geografisk data.

Tid och plats: Stockholm, den 26–27 november

In house-utbilda ett datateam

Kursen består en serie workshopar, där den första dagen är öppen för hela redaktionen och de senare är riktade till en mindre grupp reportrar (4–6 personer) som blir redaktionens vassaste datajournalister. Under mellan tre och fem träffar lär vi deltagarna hämta, tvätta och analysera data. Övningarna bygger på deltagarnas egna projekt, där målet är att kursen ska mynna ut i en eller flera skarpa publiceringar. Programmet nivåanpassas efter deltagarna.
Kontakta oss för offert: stockholm@jplusplus.org

Stipendietips

14 sep 2020

Leo Wallentin