Menu

Lär dig gräva i geodata

Lär dig gräva i geodata

Hur långt är det i genomsnitt till närmaste brevlåda, i varje kommun? Vilka är de två grann-valdistrikt där skillnaden i valresultat är störst? Vilka tätorter hamnar helt under vatten vid en ”200-årsöversvämning”? Vilken stadsdel i Stockholm har flest apotek per invånare? Hösten 2024 ger J++ och Newsworthy åter kursen Grundkurs i geodata-research. Kursen är två dagar lång, och lär deltagarna ställa frågor till geografiska dataset. Vi använder QGIS, som är ett slags Excel för geodata.

Plats: Stockholm
Tid: 7–8 oktober 2024
Pris:9 950 kronor + moms (12 438 kronor inklusive moms)

Anmälan och frågor om kursen till stockholm@jplusplus.org.


Artikel i tidskriften Scoop efter 2019 års kurs: https://www.scoopmagasin.se/artiklar/datajournalistik/qgis-kraftfullt-verktyg-for-nya-grav