Menu

Gå en kurs i höst!

Uppdatering med anledning av covid-19: Vi har kraftigt reducerat antalet deltagare på alla höstens kurser. Hör av dig till oss om du har några frågor.

Under hösten 2020 kommer vi att arrangera flers kurser, både i egen regi, och i samarbete med andra. Här listar vi kurserna i takt med att vi planerar in dem.

Datajournalistikens grunder

Vi på J++ har genom åren hållit kurser i datajournalistik för hundratals reportrar. I en ny, exklusiv kurs kokar vi ner våra viktigaste lärdomar till två späckade kursdagar. Kursen hålls i Stockholm i slutet av september.
Läs mer här →
Tid och plats: Stockholm, den 24–25 september

Programmering för journalister

I oktober 2020 kommer vår populära kurs Programmering för journalister tillbaka. Kursen introducerar programmeringsspråket Python på för redaktionellt bruk, och kräver ingen tidigare programmeringsvana.
Läs mer här →
Tid och plats: Stockholm, den 12, 13, 14, 22 och 23 oktober

Geodata för journalister

I samarbete med Journalistförbundet ordnar vi en kurs i geodata där vi introducerar grunderna i QGIS, ett slags Excel för geografisk data.

Tid och plats: Stockholm, den 26–27 november

In house-utbilda ett datateam

Kursen består en serie workshopar, där den första dagen är öppen för hela redaktionen och de senare är riktade till en mindre grupp reportrar (4–6 personer) som blir redaktionens vassaste datajournalister. Under mellan tre och fem träffar lär vi deltagarna hämta, tvätta och analysera data. Övningarna bygger på deltagarnas egna projekt, där målet är att kursen ska mynna ut i en eller flera skarpa publiceringar. Programmet nivåanpassas efter deltagarna.
Kontakta oss för offert: stockholm@jplusplus.org

Stipendietips

24 mar 2020

Leo Wallentin