Meny

Kommundatabasen

Kommundatabasen

Hösten 2018 öppnade vi databasen över lokaljournalistisk närvaro, med ett publikt utforskningsgränssnitt.

Databasen innehåller uppgifter om vilka lokala medier som finns representerade var. Den bygger ursprungligen på en kartläggningen inom ramen för projektet Hyperlokal publicering med forskarna Gunnar Nygren, Södertörns högskola, Sara Leckner, Malmö högskola och Carina Tenor, och drivs i dag vidare av J++ på uppdrag av Institutet för mediestudier.