Meny

Lär dig gräva i geodata

Lär dig gräva i geodata

Hur långt är det i genomsnitt till närmaste brevlåda, i varje kommun? Vilka är de två grann-valdistrikt där skillnaden i valresultat är störst? Vilka tätorter hamnar helt under vatten vid en ”200-årsöversvämning”? Vilken stadsdel i Stockholm har flest apotek per invånare?

Geodata för journalister är en tvådagars kurs som lär ut grunderna i geodata-research. Efter kursen kan du ställa frågor till geografiska dataset. Vi kommer att använda QGIS, som är ett slags Excel för geodata. QGIS är open source, och gratis. De kunskaper du får med sig från kursen kommer att gå att överföra även till andra liknande program, som till exempel ArcGis.

Kursen fokuserar på research, inte visualisering. Vi kommer att tala lite om grundläggande kartografi, men inte i första hand göra kartor.

Tid och plats: Stockholm, den 1415 oktober 2019. Lokal meddelas senare

Kursen anordnas av Svenska Journalistförbundet i samarbete med J++ Stockholm, och bekostas med stipendier från Journalistförbundet. Ansök på www.sjf.se/stipendier/geodata-journalister

För frågor om kursen, kontakta stockholm@jplusplus.org. Anmälan sker via Journalistförbundet.